Хімія

Урок 5. Неорганічні речовини: вода і мінеральні солі.

Мета. Освітня. Продовжити формувати знання учнів про хімічний склад живих організмів; ознайомити із неорганічними речовинами на прикладі води та мінеральних солей: розкрити біологічний вплив хімічних елементів на організм.

Читати далі »

Урок 4. Елементарний склад живих організмів.

Мета. Освітня. Формувати в учнів знання про хімічний склад живих організмів та хімічні процеси, що лежать в основі їхньої життєдіяльності. Ознайомити із органогенними, мікроелементами, мікроелементами та ультрамікроелементами живих організмів. Розглянути біологічну роль хімічних елементів в організмах.

Читати далі »

Урок Класифікація хімічних реакцій і закономірності їхнього перебігу

Тема Класифікація хімічних реакцій і закономірності їхньо­го перебігу. Мета Узагальнити знання учнів про швидкість хімічних реакцій, фактори, що впливають на них, хімічну рів­новагу.

Читати далі »

Урок – дослідження «Вуглеводи»

Мета: • навчальна: систематизувати знан­ня про моно-, ди- і полісахариди, закріпити знання учнів про будо­ву, властивості вуглеводів, якісні реакції на вуглеводи; •  розвивальна: розвивати вміння аналізувати результати експери­ментів,  встановлювати  зв’язок між хімічною будовою речовин та їх властивостями; •  виховна: сприяти ...

Читати далі »

Хімія. Урок 1

Тема: Короткий нарис з історії розвитку біології. Мета: Освітня. Розкрити учням завдання загальної біології та розширити знання про біологію як сукупність наук про живі організми. Ознайомити із головними етапами у розвитку біології. Дати поняття про закономірності живої природи. Розвиваюча. Розвивати ...

Читати далі »