Головна / Курс / Навчальний матеріал з фізики 28.04.2020, 2 курс, група 17Т2 для самостійного опрацювання під час карантину 12.03.20-11.05.20

Навчальний матеріал з фізики 28.04.2020, 2 курс, група 17Т2 для самостійного опрацювання під час карантину 12.03.20-11.05.20

1. Урок № 73. Контрольна робота №7 з теми: Електродинаміка. Електричний струм. (Повторити: Фізика-11., вид-во «Ранок», 2019р., 272ст., ред. Бар’яхтар В.Г., (в електронному варіанті), *1-9, ст.4-55, ЗРОБИТИ: Впр.9(5)

https://www.easyphysics.in.ua/category/11class/electrodynamika/

Контрольна робота № 1 з теми «Електродинаміка.
Частина 1. Електричний струм»
1 варіант
1. Які носії електричного заряду створюють електричний струм в електролітах? (1 бал)
а) Електрони б) Електрони та позитивні йони
в) Позитивні та негативні йони г) Електрони, позитивні та негативні йони

2. Установіть відповідність між фізичними поняттями та математичними виразами. (1 бал)
а) Сила струму за означенням 1. I=q/t
б) Струм короткого замикання 2. I=I_1+I_2
в) Закон Ома для ділянки кола 3. I=ε/(R+r)
г) Закон Ома для повного кола 4. I=ε/r
5. I=U/R
3. Газовий розрад – це …(1 бал)
а) Процес утворення йонів йонізатором б) Рекомбінація йонів у нейтральні молекули
в) Проходження струму через газ г) Свічення газу під дією струму

4. Позначте одне правильне твердження. (1 бал)
а) Електричний струм – це хаотичний (тепловий) рух заряджених частинок.
б) Один кулон – це заряд, що проходить через поперечний переріз провідника за 1 хв, якщо сила струму в провіднику 1 А.
в) Основні носії зарядів у напівпровідниках р-типу – вільні електрони.
г) Опір провідника залежить від площі його перерізу.

5. Визначте опір алюмінієвого дроту довжиною 150 см, якщо площа його поперечного перерізу 0,1 мм2. Яка напруга на кінцях цього дроту, якщо сила струму в ньому 0,5 А? Питомий опір алюмінію 2,8∙10–8 Ом∙м. (2 бали)

6. Який вид самостійного газового розряду зображений на рисунку? Де проявляється (застосовується) цей газовий розряд? (1 бал)

7. Опір вольфрамової нитки електричної лампи при кімнатній температурі дорівнює 50 Ом. За умови повного розжарення опір нитки становить 600 Ом. Знайдіть температуру розжарення нитки, якщо кімнатна температура становить 20 °С. Температурний коефіцієнт електричного опору вольфраму 4,8∙10–3 К–1. (2 бали)

8. Знайдіть загальну силу струму в колі, (див. рисунок), якщо R_1=4 Ом,R_2=3 Ом,R_3=6 Ом,R_4=3 Ом, ЕРС джерела струму 12 В, а внутрішній опір 1 Ом. (3 бали)

2. Урок №74. Захист навчальних проектів з теми : Електродинаміка. Електричний струм. (повторити: Фізика-11., вид-во «Ранок», 2019р., 272ст., ред. Бар’яхтар В.Г., (в електронному варіанті), *1-9, ст.4-55, ЗРОБИТИ: Впр.8(5)

Орієнтовні теми
1. Вплив електричного струму на швидкість фотосинтезу.
2. Особливості електричних кіл із напівпровідниковим діодом.
3. Електропровідність різних речовин і матеріалів.
4. Майстер-клас для молодших школярів «Джерела електричного живлення із підручних засобів. Характеристики цих джерел».

Орієнтовні критерії оцінювання навчального проекту
1. Актуальність -1 бал.
2. Оформлення роботи (паперові носії) – 2 бали.
3. Достовірність – 1 бал.
4. Науковість – 2 бали.
5. Представлення – 2 бали.
6. Презентація (малюнки) – 2 бали.
7. Обговорення – 2 бали.

Орієнтовне оформлення проекту (паперові носії та презентація)
1. Назва проекту.
2. Тип проекту.
3. Керівник проекту (вчитель).
4. Виконавці проекту.
5. Проблема.
6. Мета.
7. Очікуваний результат (для дослідження).
8. Завдання проекту.
9. Хід роботи.
10. Висновки.
11. Використані джерела інформації.

Типи проектів
 Дослідницький.
 Інформаційно-пошуковий.
 Творчий.
 Рольовий.

Проект – це «п’ять П»
 Проблема.
 Проектування (планування).
 Пошук інформації.
 Продукт.
 Презентація (представлення результату).
ДОДАТКОВО

Теми експериментальних досліджень
1. Розрахунок шунтів і додаткових опорів для вирішення певних завдань електродинаміки.
2. Дослідження специфічних властивостей р-n-переходу.
3. Визначення електрохімічного еквівалента речовини.

Додаткові теми
1. Дія електричного струму на організм людини.
2. Засоби захисту від ураження електричним струмом.
3. Причини ураження електричним струмом.
4. Сучасні джерела електричного струму та їхні характеристики.
5. Четвертий агрегатний стан речовини та його особливості.
6. Переваги і недоліки застосування електролізу в промисловості.
7. Електрика у світі тварин.
8. Історія відкриттів, які зумовили розвиток електродинаміки.
9. Цікаві факти з життя науковців – дослідників електрики.

x

Перегляньте також

новорічне вітання

З Новим 2021 роком та різдвяними святами!

Учнівське самоврядування надсилає щирі вітання з прийдешнім Новим 2021 роком та різдвяними ...