Головна / Урок / група 16Т3 Хімія Заняття № 38 Тема:”Мило, його склад, мийна дія. Синтетичні мийні засоби”

група 16Т3 Хімія Заняття № 38 Тема:”Мило, його склад, мийна дія. Синтетичні мийні засоби”

група 16Т3

Хімія

Заняття № 38

Тема:”Мило, його склад, мийна дія. Синтетичні мийні засоби”

            Мило - чи не найдавніший препарат побутової хімії, ефективний засіб особистої гігієни, його використання є одним з критеріїв цивілізованості

                 Мила - солі, утворені аніонами залишків вищих карбонових кислот і катіонами лужних елементів – Натрію, Калію

Один з найдавніших способів добування мила – лужний гідроліз жирів

           Склад мила зумовлює його властивості як поверхнево-активної речовини (ПАР, детергент). Аби зрозуміти суть цього поняття, пригадаймо: поверхневий натяг визначає силу зчеплення між молекулами води і геометричну форму поверхні, краплю наприклад . Вода – полярний розчинник, тому неполярні речовини, наприклад жири, у ній не розчиняються . ПАР знижують поверхневий натяг на межі поділу, наприклад вода (рідина) – олія (рідина), вони відіграють роль своєрідного «містка» між взаємонерозчинними полярними і неполярними речовинами. Чим це зумовлено? Поверхнево-активні речовини містять у своєму складі як гідрофільні, так і гідрофобні групи (розтлумачте ці терміни).

Молекули ПАР на межі поверхонь вода-повітря вишиковуються так, що гідрофільні групи спрямовані у воду, а гідрофобні виштовхуються з неї. У результаті поверхня води вкривається «частоколом» з молекул детергенту

1

Така поверхня має менший натяг і, як наслідок, вищу змочувальну здатність.

                   Мийна дія мила - здатність очищати поверхні твердих тіл від забруднень. Процеси миття та прання ґрунтуються на видаленні неполярних забруднюючих речовин з твердої поверхні та переміщенні їх у полярну водну фазу. Найпоширеніші забруднення – жирові плівки, що містять частинки пилу, сажі тощо (пригадайте, чи вдалими були ваші спроби відмити жирний посуд без застосування мийних засобів).

Асортимент сучасних синтетичних мийних засобів (СМЗ) вражає розмаїттям (назвіть товарні форми випуску цих засобів побутової хімії і наведіть кілька прикладів). Найважливішими компонентами СМЗ є поверхнево-активні речовини. Як добавки застосовують вибілювальні й запашні речовини, консерванти, інгібітори корозії, антиоксиданти, засоби проти утворення накипу, барвники тощо.

              Синтетичні мийні засоби, як ви багаторазово пересвідчувалися на власному повсякденному досвіді, значно ефективніші за мило. Зокрема й тому, що не втрачають мийної дії у твердій воді. Чому мило втрачає мийну здатність у твердій воді? Унаслідок реакції обміну утворюються нерозчинні солі Кальцію і Магнію:

17Н35СОО¯ + Са2+ →(С17Н35СОО)2Са↓

17Н35СОО¯ + Mg 2+ →(С17Н35СОО)2Mg↓

Це зумовлює надлишкові витрати мила під час прання в твердій воді. На відміну від мила, ПАР у складі синтетичних мийних засобів не реагують з катіонами Кальцію і Магнію, тому їх використовують для прання у воді будь-якої твердості.

              Особливості сучасних СМЗ. Це, передусім, їхня багатофункціональність. Наприклад, поміж засобів для прання є універсальні, для машинного прання, для прання дуже забрудненої білизни, тонких і легкоушкоджу- ваних тканин, прання і вибілювання з кип’ятінням і без нього, засоби для низькотемпературного прання тощо.

Мийна ефективність більшості ПАР посилюється в лужному середовищі і за присутності різних електролітів. Із цієї причини майже в усі СМЗ добавляють неорганічні солі: сульфати, карбонати, поліфосфати тощо. Саме поліфосфа-ти у складі синтетичних мийних засобів стають причиною евтрофікації водойм, до яких потрапляють стічні води. Адже надлишок цих сполук Фосфору призводить до масового розвитку мікроскопічних водоростей та інших мікроорганізмів, а також бактерій, що розкладають відмерлі органічні рештки. Внаслідок цього витрачається значна кількість кисню, а до води потрапляють токсичні продукти розпаду, що призводить до погіршення умов проживання гідробіонтів.

         Захист довкілля від забруднення синтетичними мийними засобами – нагальна і складна проблема. Один зі шляхів її розв’язання – використання пральних порошків, що не містять поліфосфатів. Важливо ретельно очищувати комунальні стічні води, адже саме вони – головні джерела надходження сполук Фосфору до природних водойм, у побуті і на виробництві слід ощадливо використовувати мийні засоби, дотримуючись рекомендацій, наведених в інструкції.

ПРО ГОЛОВНЕ

– Мила — солі, утворені аніонами залишків виш,их карбонових кислот і катіонами лужних елементів — Натрію, Калію.

– Склад мила зумовлює його властивості як поверхнево-активної речовини.

– Поверхнево-активні речовини місять у своєму складі як гідрофільні, так і гідрофобні групи.

– Процеси миття та прання ґрунтуються на видаленні неполярних забруднюючих речовин з твердої поверхні та переміщенні їх в полярну водну фазу.

– СМЗ на відміну від мила не втрачають мийної здатності в твердій воді.

– Сучасні СМЗ багатофункціональні.

– Захист довкілля від забруднення синтетичними мийними засобами — нагальна і складна проблема.

 

Метки уроков: група 16Т3, група 16Т3 Хімія, хімія
FREEhost.com.ua - качественный хостинг и регистрация доменов во всех зонах
x

Перегляньте також

приготування заварного крему

Приготування заварного крему

Урок виробничого навчання: “Приготування заварного крему” Нечет С.П. майстер виробничого навчання