Головна / Звіт директора / Звіт на період з 2009 по 2013 роки

Звіт на період з 2009 по 2013 роки

Звіт

директора ДНЗ “Чубарівський професійний аграрний ліцей”

Зелєнцова Андрія Володимировича

на загальних зборах трудового колективу 21 січня  2014 року

 

Протягом звітного періоду в своїй роботі я керувався забезпеченням виконання заходів прийнятих колективом  у Програмі  перспективного розвитку ДНЗ «Чубарівский професійний аграрний ліцей» на період з 2009 по 2013 роки за наступними напрямами:

  1. Створення умов для стабільної, ефективної діяльності педагогічного та учнівського колективу навчального закладу.
  2. Ефективність та прозорість прийнятих управлінських рішень.
  3. Забезпечення належного рівня якості виробничого та виховного процесу.
  4. Модернізація наявної матеріально-технічної бази та її оновлення.
  5. Соціальний захист та адаптація учнів, підготовка їх до дорослого життя.

За підсумками роботи колективом отримані наступні результати:

Забезпечена стабільність складу педагогічного колективу, створено умови наступності поколінь педагогічних працівників. Практично ліквідовано таке явище, як плинність кадрів педагогічного колективу, це дало можливість забезпечити якість навчально-виховного процесу.

Ліквідовані всі перепони для об’єднання двох педагогічних колективів Чубарівського професійного аграрного ліцею та приєднаного Гуляйпільського професійного аграрного ліцею в один дружній колектив однодумців. Забезпечено умови для самореалізації та професійного росту педагогічних працівників шляхом самоосвіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників. Впродовж звітного періоду змінився якісний склад педагогічних працівників – отримали дипломи магістрів 2 чоловіка, продовжують навчання у вищих навчальних закладах – 4 чоловіка. Станом на 1.01.2014 року в ліцеї працюють 16 викладачів та 15 майстрів виробничого навчання. Серед викладачів кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» мають 2 особи, з них 2 мають педагогічне звання «Старший викладач», кваліфікаційну категорію «Спеціаліст 1-ї категорії» мають 9 осіб, кваліфікаційну категорію «Спеціаліст 2-ї категорії» мають 2 особи, 3 особи мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст». Серед майстрів виробничого навчання 6 осіб мають 12-й тарифний розряд, з них 1 має педагогічне звання «Майстер виробничого навчання 1-ї категорії», 4 особи мають 11 тарифний розряд, 5 осіб мають 10 тарифний розряд. Викладач вищої категорії української мови і літератури Остапчук Наталія Миколаївна стала лауреатом обласної педагогічної премії 2013 року.

За результатами внутрішнього контролю та результатами самоаналізу визначено достатній стан організації навчально-виробничого та виховного процесу, виявлені недоліки які впливають на якість освіти та виховання. Опираючись на отримані результати аналізу роботи нашого колективу були розроблені  відповідні заходи для  Програми розвитку навчального закладу на 2014-2019 р.

Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за 4 робочими професіями відповідно до ліцензії на впровадження освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог первинної професійної підготовки, професійно-технічного навчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації, яка надана Міністерством освіти і науки України за рішенням ДАК України. Згідно з ліцензією підготовка здійснюється за професіями:  «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А», «С»); слюсар-ремонтник; водій автотранспортних засобів; водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А», «С»);  водій автотранспортних засобів; водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)», «Муляр; штукатур; лицювальник-плиточник» та «Кухар; кондитер». Назва професій відповідає Державному класифікатору професій ДК.0395, інтегровані навчальні плани та  навчальні програми відповідають вимогам державних стандартів професійно-технічної освіти. Навчальний заклад був атестований у 2004 році, за результатами атестації навчальний заклад отримав свідоцтво про атестацію, на даний час здійснюється завершальний етап атестації у 2012-2014 роках.

За звітній період в навчальному закладі було здійснено перевірки: органами прокуратури, санітарно-епідеміологічною станцією, Держгірпромнагляду, службою у справах дітей. Виявлені недоліки були ліквідовані під час проведення перевірок та складені відповідні заходи.

Для дотримання вимог охорони праці, протипожежної безпеки та безпеки життєдіяльності під час навчально-виробничого процесу, в ліцеї на кожному поверсі навчальних приміщень в наявності плани евакуації при пожежі, встановлені вогнегасник, протипожежні  комунікації  в робочому стані.  У навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, гуртожитку та навчальному транспортні також є вогнегасники і аптечки невідкладної допомоги. Служба охорони праці готує проекти наказів з питань охорони праці. Ведуться журнали реєстрації вступного інструктажу працівників та учнів, інструктажу на робочих місцях, нещасних випадків, інструктажу про проведення позаурочних заходів. Розроблені для працівників та учнів та затверджені у відповідному порядку програми вступного інструктажу. В ліцеї також є інструкції для проведення первинних інструктажів для працівників та учнів, інструкції з охорони праці по кожній професії. В цілому працівники та учні навчального закладу дотримуються правил техніки безпеки та вимог санітарно-гігієнічних норм , кожного дня проводиться вологе прибирання, провітрювання , про що свідчать акти Пологівської районної санітарно-епідеміологічної служби. В цілому санітарно – технічний  стан будівель і споруд, кабінетів знаходяться у задовільному стані. На приписи Держгірпромнагляду, санепідемстанції, пожежної служби, адміністрація та служба з охорони праці реагують невідкладно, чим створюють безпечні умови праці і навчання учасників  навчально-виховного процесу.  Протягом останніх трьох років в ліцеї не зафіксовано жодного факту травматизму учнів і працівників.

Планування роботи навчального закладу, визначення питань щодо розгляду на колегіальному рівні, питання удосконалення навчально-виробничого та виховного процесу, питання стабільності роботи колективу визначаються шляхом анкетування, опитування, узагальнення пропозицій, подання побажань тощо.  Систематично здійснюється контроль виконання здійснених рішень.

Для надання своєчасної психологічної допомоги та покращення якості виховної роботи серед учнів проводиться анкетування, індивідуальні консультації, відверті бесіди.  До роботи залучаються служби у справах дітей, соціальні служби, кримінальна міліція у справах дітей.   Основним завданням колективу в подальшій роботі з дітьми, вважаю  плекати та зігрівати їх теплом педагогічної мудрості.

У своїй діяльності колектив навчального закладу опирається на профспілкову організацію, раду трудового колективу, учнівський профспілковий комітет, Асоціацію «Профтехшкола Запоріжжя», Федерацію роботодавців на засадах соціального партнерства.

З 2013 року педагогічний колектив ліцею працював над реалізацією методичної теми «Запровадження в процесі підготовки робітників педагогіки толерантності, яка сприятиме вихованню громадян, здатних цінувати свободу, людську гідність та індивідуальність». Всі педагогічні працівники дотримуються у своїй роботі правил педагогічної етики та моралі, чого вимагають від учнів.

Основними підприємствами замовниками на підготовку кваліфікованих робітників є:

ТОВ «Будівельна компанія Консоль-ЛТД», АП «Насіння Пологівщини», Гуляйпільське районне споживче товариство, ТОВ «АГРО-РІВНОПІЛЛЯ», ТОВ «Новий Заповіт», ПП «Агрофірма ім. Шевченка», ПП «ПОЛЕТЕХНІКА-СЕРВІС» та інші підприємства Пологівського, Гуляйпільського, Куйбишевського районів Запорізької області. Основним показником співпраці з роботодавцями є працевлаштування випускників, так у 2009 році випущено 80 учнів (з них 6 учнів отримали дипломи з відзнакою), працевлаштовано 71 учень, що становить 88,8%; у 2010 році випущено 2020 учнів (14 дипломів з відзнакою), працевлаштовано 179 (81,1%); 2011 році – випущено 202 особи (з них 4 учні отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою), працевлаштовано –  164 особи – 81,2 %, в 2012 році –  випущено 95 осіб (з них 1 учень отримав диплом кваліфікованого робітника з відзнакою), працевлаштовано – 92 особи – 96,8  %., в 2013 році випущено 105  випускників (з них 4 учні отримали диплом кваліфікованого робітника з відзнакою та 1 учениця отримала Золоту медаль «За високі досягнення у навчанні»), працевлаштовано – 97 осіб –  92,3 %. Для покращення профорієнтаційної роботи серед абітурієнтів, в ліцеї за участю роботодавців постійно проводяться конкурси професійної майстерності, презентації робітничих професій відповідного профілю, ярмарки освітньої діяльності ДНЗ «Чубарівський ПАЛ», виставки для випускників загальноосвітніх шкіл, свято «День відкритих дверей ліцею». Систематично в місцеву пресу, радіо надається інформація про проведені в ліцеї заходи освітньо-професійної спрямованості, реклама про прийом на навчання тощо. Так в 2010 році учень ліцею отримав призове місце на обласному конкурсі з професії  «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», в 2011 році учениця Карнаух Каріна отримала І місце у конкурсі «Скринька добрих справ»,  в 2012  та 2013 році учениця Гончарова Олена виборювала призові місця в ІІ (обласному) етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка.

 

Станом на 01.01.2014 року контингент учнів становить:

 

Курси Усього учнів З них учнів  пільгових категорій Проживають у гуртожитку
усього сироти, діти ПБП інваліди напів-сироти малозабез-печені багато-дітні чорно-бильці усього дітей-сиріт та дітей ПБП
1-й курс 74 31 15 3 5 - 8 - 33 15
2-й курс 74 24 17 1 4 1 1 - 30 16
3-й курс 67 25 5 - 8 1 11 - 19 4
4-й курс 71 13 1 - 6 - 5 1 9 1
Всього: 286 93 38 4 23 2 25 1 91 36

 

Державне замовлення на підготовку робітників за  останні п’ять років складало:     

2009 рік – 222 учнів – 100% від плану; у 2010 -154 учнів -75% від плану; 2011 рік –  185 осіб, фактично виконано – 98 осіб – 52,0 %;  2012 рік – 125 осіб, фактично виконано – 75 осіб – 60,0 %, 2013 рік – 115 осіб, фактично виконано -76 осіб – 70,0 %.

За останні  роки втрати контингенту в ліцеї були такі: 2011 рік – 23 особи:  переведено до інших ПТНЗ – 3 особи,  за сімейними обставинами – 4 особи, у зв’язку зі зміною місця проживання – 2 особи, працевлаштування – 3 особи,  самовільно покинули навчання – 2 особи, з інших причин – 3 особи,  вступ до ВНЗ – 1 особа,  служба у лавах УА – 1 особа, достроковий випуск – 2 особи,  відраховано за невиконання вимог навчальних планів та програм – 2 особи;  2012 рік – 15 осіб: переведено до інших ПТНЗ – 2 особи,  за сімейними обставинами – 2 особи, у зв’язку зі зміною місця проживання – 2 особи, працевлаштування – 2 особи, самовільно покинули навчання – 2 особи, з інших причин – 3 особи,  за невиконання вимог навчальних планів та програм – 2 особи;   2013 рік – 6 осіб: переведено до інших ПТНЗ – 1 особа, повернулося на навчання до ЗОШ – 3 особи, у зв’язку зі зміною місця проживання -2 особи.

За звітний період на 90% виконані роботи з реконструкції даху гуртожитку власними силами. На ремонт даху витрачено близько 90 тис. грн., що дало можливість зняти питання з контролю та уникнути щорічних витрат на  його ремонт. У цьому році планується завершити ремонт даху гуртожитку та розпочати роботи по  реконструкції даху навчального корпусу №1 с. Чубарівки та даху майстерні в м. Гуляйполе. Частина матеріалів уже закуплена на суму 43446 грн.

Виготовлено  технічні паспорти на будівлі ДНЗ “Чубарівський ПАЛ”, які розташовані в с.Чубарівка по вул. Артема,1 на загальну суму 53752 грн. Проведено атестацію робочого місця зварювальника.

Завершено ремонт та оснащення комп’ютерного класу в м. Гуляйполе та мультимедійного кабінету з “Правила дорожнього руху та основ безпеки руху”, лабораторії “Гарячого регулювання двигунів”. Розпочато ремонт актового залу в с. Чубарівка. Підключено до мережі Internet робочі місця заступників директора, старшого майстра, працівників бухгалтерії, бібліотек, відділу кадрів, 5 навчальних  кабінетів. Продовж 2014 року планується забезпечити доступом до мережі  Internet обидва гуртожитки, 2 навчальних  кабінети, укомплектувати їх комп’ютерами та мультимедійними пристроями. Для покращення доступу до мережі Internet в с.Чубарівка встановлено сервер з відповідним програмним забезпеченням. В середньому на 8,5 учнів припадає один комп’ютер.

За звітний період проведено велику роботу по поліпшенню санітарно-побутових умов проживання учнів в гуртожитках в селі Чубарівка та місті Гуляйполе, а саме: було виконано ремонти кімнат для проживання учнів,  коридорів, кімнат для приготування їжі, самопідготовки, душових та місць загального користування. В гуртожитках безперебійно працювали системи каналізації, холодного та гарячого  водопостачання. Системи опалення гуртожитків  та навчальних корпусів постійно підтримувалися в належному  робочому стані, що дало змогу підтримувати необхідний температурний режим. Заборгованості за спожиту електроенергію та інші комунальні послуги ліцей не має.

У гуртожиток села Чубарівка  було придбано нову пральну машину – автомат, телевізор, музичний центр з системою караоке. Регулярно закуповуються в достатній кількості пральний порошок, миючі та дизенфікуючі засоби, інвентар для прибирання. В наступному році планується придбати в гуртожиток міста Гуляйполя пральну машину-автомат та новий телевізор.

Впродовж наступного року планується: змінити вхідні двері учбового корпусу №1 (с.Чубарівка); виконати модернізацію системи опалення спортивного залу та актового залу у місті Гуляйполе. Замінити водонагрівачі в гуртожитку м.Гуляйполе, придбати в обидва гуртожитки нові холодильники. Планується придбати комплект меблів для житлових кімнат в гуртожитку на суму 97874грн. Для підтримання стабільного тиску в системах водопостачання.                                  придбати та встановити водонапірні станції. Придбати та встановити водонагрівачі в майстерні м. Гуляйполе та с.Чубарівки.

Для підтримання задовільного технічного стану автомобілів, тракторів та сільськогосподарського обладнання заплановано придбати комплект скатів на автомобіль КАМАЗ, два комплекти скатів до тракторів МТЗ-82 та ЮМЗ-6 а також 4 скати на культиватори. Комплекти ключів, електрогенератор, мотопомпу, портативний зварювальний апарат для обладнання пересувного ремонтного пункту для виконання ремонту техніки в польових умовах.

Придбати  мотопомпу для заправки машин для внесення мінеральних добрив та засобів боротьби з бур’янами та шкідниками рослин.

Встановлено 200м. огорожі навколо навчального закладу. Замінено 100 метрів  зовнішньої  каналізації  і 110 метрів зовнішнього водопроводу до будівлі їдальні.

Звіти керівника про свою роботу проводились на загальних зборах колективу:                     – за 2011 рік  (роботу директора вважати “задовільною”);

– за 2012 рік  (роботу директора вважати “задовільною”).

Впродовж 2011-2013 років зареєстровано 6 письмових звернень громадян усі з проханням підтвердити факт навчання в ПТНЗ. Були усні звернення (в переважній більшості пенсіонерів) з проханням обробітку присадибних земельних ділянок, підвозу води, перевезення вантажів. Усі звернення задовольнялись в робочому порядку. Пенсіонерці Кроливко Л.І. було виконано частковий ремонт даху будинку силами працівників навчального закладу. Скарг від громадян та працівників за звітний період не надходило.

Одне з основних завдань на всіх етапах розвитку освіти — підвищення рівня про­фесійної майстерності педагогів. Навчальному закладу потрібний педагог, який би постійно вдосконалював зміст своєї педагогічної діяльності.

Велику роль у підвищенні рівня науково-методичної підготовки педагогічних кадрів відіграє курсова перепідготовка  педагогічних кадрів. Щороку в нашому ліцеї складається план підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Згідно цього плану педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації .

У 2011р курси підвищення кваліфікації відвідало 6 педагогічних працівників, у 2012 році – 5 педагогічних працівників, а в 2013 році – 19 педагогічних працівників.  Результатом курсової перепідготовки, як правило, є наступний етап науково-мето­дичної роботи педагога  — атестація.

Цифрові показники атестації викладачів з 2011р. по 2013р.

 

Роки Всього атестува-лось ІІ категорія І категорія Вищакатегорія Звання
Отрима-ли Підтвердили відповідність Отрима-ли Підтвердили відповідність Отрима-ли Підтвердили відповідність Отрима-ли Підтвердили відповідність
2011 5 2 1 2
2012 3 2 - 1 1
2013 5 - - 4 1 1
Всього 13 4 1 6 2 2

 

Цифрові показники атестації майстрів виробничого навчання  з 2011р. по 2013р.

 

Роки Всього атестувалось майстри в/н
10 тарифнийрозряд 11 тарифнийрозряд 12 тарифнийрозряд звання
 2011 6 1 3 2 1
2012 4 4 - - -
2013 5 - - 5 -
Всього 16 5 3 7 1

 

Злагоджена спільна  робота адміністрації та педагогічного колективу забезпечує стабільну діяльність та розвиток  навчального закладу,  що сприяє створенню необхідних умов для якісного надання освітніх послуг випускників шкіл та забезпечує виконання програми професійного навчання  незайнятого населення.

 

 

Директор ДНЗ “Чубарівський ПАЛ”                                                                                  А.В.Зелєнцов

Про admin

admin

Залишити коментар

Ваш email ніде не буде показанийОбов'язкові для заповнення поля позначені *

*

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

x

Перегляньте також

DSC_0294

Звіт директора ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Звіт директора ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ Зелєнцова Андрія Володимировича на загальних зборах ...