Головна / Документація з атестації педагогічних працівників

Документація з атестації педагогічних працівників

документація з атестації

Основні документи з атестації педагогів — це накази, протоколи, атестаційний лист,
характеристика діяльності, листи-клопотання, заяви, подання.
Які документи оформити під час атестації педагогічних працівників.
Які з них – обов’язкові, а які педагог може подати за бажанням.

Накази:

Атестаційний період розпочинається і закінчується наказами:

 • перший— про створення атестаційної комісії. Його видають до 20 вересня.
 • другий — про результати атестації. Його видають після останнього засідання атестаційної комісії.

АЛГОРИТМ проведення атестації педагогічних працівників

Нові дати в атестаційному періоді:

 • до 20 вересня − утворення атестаційних комісій;
 • до 20 грудня − затвердження списків педагогічних працівників і строків їхньої атестації, графіку проведення засідань комісії, термінів та email для надання документів;
 • до 15 січня − прийняття заяв на проведення позачергової атестації з ініціативи педагогічних працівників;
 • до 25 квітня − ухвалення рішення атестаційної комісії про результати атестації.

Атестація дорожня карта

Положення про атестацію:

Положення про атестацію:

Нове положення про атестацію педагогічних працівників набрало чинності 1 вересня 2023 року.

У Положенні визначено порядок проведення атестації педагогічних працівників.

Звання, що були присвоєні раніше, залишаться дійсними.

Новопризначені педагоги отримають право подаватися на проходження атестації вже через рік.

Ті, хто викладає кілька предметів, зможуть атестуватися одночасно за кожним із них.

Для допущення до атестації з 2023 року мінімальний обсяг підвищення кваліфікації − не менше 120 год./4 кредити ЄКТС, а для педагогів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти − не менше 150 год./5 кредитів ЄКТС.

Чітко встановлено, що успішна сертифікація «автоматично» зараховується як проходження атестації з присвоєнням наступної кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, або підтвердженням вищої кваліфікаційної категорії, педагогічного звання. Таким чином намагаються прибрати поле для маніпуляцій, коли адміністрації шкіл відмовлялися враховувати пряму норму Закону про освіту щодо результатів сертифікації.

Особливості підвищення кваліфікації

Пам’ятка про права та обовязки вчителя під час атестації

Поради вчителю щодо організації роботи в міжатестаційний період

Робота атестаційної комісії:

Робота атестаційної комісії:

Атестаційна комісія:

  • складає і затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються;
  • затверджує графік роботи атестаційної комісії;
  • ухвалює рішення щодо перенесення строку атестації.

Графік та план роботи атестаційної комісії

Перспективний план атестацій на 2023 – 2024

Перспективний план підвищення кваліфікації Федорівського ЦПО в 2023

Атестаційний лист:

Атестаційний лист:

Форму атестаційного листа наведено в додатку 3 до Положення про атестацію. Саме за нею потрібно оформлювати атестаційний лист. Секретар атестаційної комісії оформлює атестаційний лист у двох примірниках. Підписують їх — голова атестаційної комісії та секретар.

В атестаційному листі є одна дата, яку проставляють у кінці документа. Це — день проведення засідання атестаційної комісії. Отже, дата проведення атестації і дата засідання атестаційної комісії — одна й та сама дата. Упродовж трьох робочих днів з дати ухвалення відповідного рішення атестаційної комісії керівництво закладу повинно ознайоми педпрацівника з атестаційним листом, вручити примірник або направити поштою з повідом­ленням.

Інформацію про атестованого педпрацівника слід зазначати відповідно до:

 • паспорта — прізвище, ім’я та по батькові, дата народження;
 • трудової книжки — посада, яку обіймає, стаж роботи на посаді;
 • диплома — про здобутий рівень освіти;
 • свідоцтва — про підвищення кваліфікації.

Атестаційний лист (бланк)

Картка комплексної оцінки професійної діяльності:

Картка комплексної оцінки професійної діяльності:

Список працівників, які атестуються:

Список працівників, які атестуються:

Атестаційна комісія складає і затверджує список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в наступному календарному році, строки та графік засідань атестаційної комісії.

Список потрібно затвердити до 10 жовтня.

Окремий список на позачергову атестацію потрібно затвердити й оприлюднити до 20 грудня. Отже, списки затверджують у навчальному році, а педагогів атестують у наступному календарному році.

Відповідно до пункту 4 розділу ІІІ Положення про атестацію інформація зі списком педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, строки проведення їх атестації та графік проведення засідань, має бути оприлюднена на вебсайті закладу освіти, не пізніше п’яти робочих днів з дня ухвалення рішення відповідною атестаційною комісією.

СПИСОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ на атестацію у 2023-2024 році

За результатами атестації передбачають:

За результатами атестації передбачають:

 1. Встановлювати відповідність/невідповідність педагогічного працівника займаній посаді;
 2. Присвоювати наступну, понижувати чи підтверджувати кваліфікаційну категорію;
 3. Підтверджувати/не підтверджувати, присвоювати/не присвоювати педагогічне звання;
 4. Присвоювати або підтверджувати тарифний розряд.

Чергова та позачергова атестації:

Чергова та позачергова атестації:

Чергова атестація обов’язково відбувається кожні 5 років, позачергова − з ініціативи:

 • педагога − за відповідності одній з умов:
  • наявність необхідних освітнього рівня та стажу педагогічної роботи;
  • визнання переможцем, лауреатом міжнародних, всеукраїнських фахових конкурсів;
  • здобуття освітньо-наукового/творчого ступеня;
  • успішне проходження сертифікації;
 • керівника закладу освіти − у разі зниження якості педагогічної діяльності педагога;
 • органу управління освітою − у разі зниження якості педагогічної діяльності керівника закладу освіти.

Міжатестаційний період не може тривати менше двох років, крім випадків позачергової атестації з ініціативи педагога.

Вимоги для присвоєння кваліфікаційних категорій:

Вимоги для присвоєння кваліфікаційних категорій:

Кваліфікаційна категорія Мінімальний стаж педагогічної роботи Допустимий освітній рівень
 • спеціаліст
1 рік
 • кваліфікований робітник
 • фаховий молодший бакалавр
 • молодший бакалавр
 • бакалавр
 • магістр (спеціаліст)
 • спеціаліст ІІ категорії
3 роки
 • молодший бакалавр
 • бакалавр
 • магістр (спеціаліст)
 • спеціаліст І категорії
5 років
 • бакалавр
 • магістр (спеціаліст)
 • спеціаліст вищої категорії
7 років
 • магістр (спеціаліст)
1 рік
 • освітньо-науковий/освітньо-творчий ступінь

Педагогічні звання

Присвоюватимуться лише педпрацівникам, які відповідають таким критеріям:

 • мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» чи «спеціаліст вищої категорії»;
 • беруть участь у процедурах і заходах, пов’язаних із забезпеченням якості освіти та/або впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти;
 • визнані переможцями, лауреатами міжнародних, всеукраїнських фахових конкурсів.