Головна / Права та обов’язки учнів центру

Права та обов’язки учнів центру

Права та обов’язки учнів визначені Законом України “Про освіту” та Законом України “Про професійно-технічну освіту”.

Відповідно до вимог чинного законодавства, Статуту центру та інших нормативно-правових актів

pravo

obovjazok

zaborona

З професійно-технічного навчального закладу учень, слухач може бути відрахований за:

  • власним бажанням;
  • станом здоров’я;
  • переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад;
  • незадовільні успішність, поведінку;
  • невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
  • вироком суду, який набрав законної сили;
  • грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку професійно-технічного навчального закладу.

Учень, слухач при відрахуванні з професійно-технічного навчального закладу може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.