Головна / Курс / Українська мова. І курс

Українська мова. І курс

Уроки

Наголос. Основні правила наголошування слів в українській мові

Автор: Наталія ОстапчукСложность: Легкий

І. Вивчення нового матеріалу. Наголосом називають вимову певного складу з більшою силою голосу. Система наголосів в українській мові доволі складна. Наголоси сучасної української літературної мови склалися історично на основі вимови, властивої середньонаддніпрянським говорам. Якщо виникають сумніви щодо місця наголосу в слові, потрібно звертатися до орфоепічного або орфографічного словника, проте можна виділити деякі закономірності в наголошуванні слів. …

Складні випадки наголошування слів

Автор: Наталія Остапчук

Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнювальний наголос. Діалектний наголос. Складні випадки наголошування слів. І.Актуалізація опорних знань. Виконайте вправу: Оберіть правильний наголос у словах ІІ.Опрацювання навчального матеріалу. Правильне наголошування слів є однією з найважливіших рис нормативності кожної літературної мови. Хоч українській мові притаманна стала система наголошування, яка склалася історично й виконує велику роль у звуковій організації слова, проте в …

Написання есе на тему “Наголос – душа слова”

Автор: Наталія Остапчук

    І.Опрацювання навчального матеріалу.   Есе – невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і виражає підкреслено індивідуальну точку зору автора та враження з конкретного  приводу чи питання й не претендує на вичерпне та визначальне трактування теми. Завданням есе є інформація або пояснення. Визначальними рисами есе є: невеликий обсяг; довільна композиція незвичайна манера …

Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник. Принципи української орфографії

Автор: Наталія Остапчук

Розділ. Орфографічна норма. Тема. Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник. Принципи української орфографії І. Опрацювання навчального матеріалу. Орфографія — одна з ознак літературної мови, її нерідко називають мундиром мови. Вона задовольняє практичну потребу: заміну неправильного написання правильним. О.Шахматов  Правопис – це одяг писемної форми вироблюваної віками літературної мови. У всі часи він має бути зручним і ошатним. …

Ненаголошені е, и в корені слова

Автор: Наталія Остапчук

Розділ. Орфографічна норма. Тема. Ненаголошені е, и в корені слова. І.Опрацювання навчального матеріалу. Пишемо Е 1. Наголос У багатьох випадках написання ненаголошеної [е] та [и] просто можна перевірити наголосом. Наприклад, великий – велич, несу – принесений, весна – весни. 2. Змінювання слова а) якщо при змінюванні слова незрозумілий раніше звук випадає, тоді пишемо [е]; Наприклад, вітер – вітру, серпень …

Апостроф

Автор: Наталія Остапчук

Розділ. Орфографічна норма. Тема. Апостроф. І.Опрацювання навчального матеріалу. Апостроф в українській мові вживається перед літерами я, ю, є, ї, коли вони позначають сполучення приголосного [й] з голосними [а], [у], [е], [і] та б, п, в, с, і та р Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї: Після літер, що позначають губні тверді приголосні звуки б, п, в, м, ф, якщо перед ними немає іншого приголосного]] (крім р), який належав би до кореня: солов’їний, сім’я, …

Позначення м’якості приголосних

Автор: Наталія Остапчук

Розділ. Орфографічна норма. Тема. Позначення м’якості приголосних. І. Опрацювання навчального матеріалу. Правила вживання м’якого знака в українській мові М’якість приголосних на письмі передається вживанням після них я, ю, є, ї або м’якого знака (ь): близько, вільний, вірність, раненько, український, юнацький тощо. В українських словах м’який знак вживається: Після букв д, т, з, с, ц, л, н, …

x

Перегляньте також

11_2021_Narisi

Краєзнавчі нариси Запорізького краю

Саме таку назву мала 41 обласна краєзнавча конференція учнівської молоді, що присвячена ...