Головна / Відкриті уроки / Хімія / Урок – дослідження «Вуглеводи»

Урок – дослідження «Вуглеводи»

Мета:

навчальна: систематизувати знан­ня про моно-, ди- і полісахариди, закріпити знання учнів про будо­ву, властивості вуглеводів, якісні реакції на вуглеводи;

•  розвивальна: розвивати вміння аналізувати результати експери­ментів,  встановлювати  зв’язок між хімічною будовою речовин та їх властивостями;

•  виховна: сприяти глибокому твор­чому засвоєнню вивченого мате­ріалу, розвивати пізнавальну ак­тивність учнів.

Тип уроку: урок-дослідження.

Метод: проблемно-пошуковий.

Характеристика навчальної ді­яльності : учні працюють у скла­ді малих гетерогенних груп.

Обладнання і реактиви: реактив Селіванова (сухий резорцин, змі­шаний з декількома краплями концентрованої хлоридної кис­лоти), розчин НСl, NaОН, СuSO4, йоду, дистильована вода, крох­маль, целюлоза, пробірки, пор­целянові чашки, пробіркотри-мач, спиртівка, сірники.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

1. На які групи поділяються вугле­води? Наведіть приклади.

2. Які відмінності існують у будові фруктози та глюкози?

3. Чому сахарозі не властива реак­ція «срібного дзеркала»?

4. Що   спільного  та   відмінного у складі та будові крохмалю та целюлози?

5. Напишіть рівняння реакції, яка застосовується для визначення цукру в сечі.

6. Які види бродіння глюкози ви знаєте? Напишіть рівняння від­повідних реакцій.

7. Як можна довести  наявність альдегідної групи у складі глю­кози? Напишіть рівняння відпо­відних реакцій.

8. До якого класу органічних спо­лук належить продукт взаємодії між глюкозою та оцтовою кис­лотою? Наведіть рівняння від­повідної реакції

9. Який із запропонованих вугле­водів розпадається при гідролізі на два моносахариди: фруктоза, крохмаль, сахароза?

10. Яку максимальну кількість нітрогруп можна ввести в одну лан­ку макромолекули целюлози?

11. Яка речовина утворюється при відновленні глюкози і де вона застосовується?

12. Скільки вторинних атомів Кар­бону міститься у відкритій лан­цюговій формі глюкози?

ІI. Експериментальна частина

Учням пропонується виконати дос­ліди, записати спостереження і, ке­руючись результатами експеримен­тів, зробити висновки. Кожній гру­пі учнів видається набір карток для опису дослідів.

Після проведення дослідів обгово­рюються результати експериментів.

Зразки карток для опису дослідів

Група №……Консультант………………

Дослід № 1. Порівняння власти­востей крохмалю й целюлози.

Молекули крохмалю побудовані з залишків………………………………..

Молекула целюлози – ………………………………………………………..

На основі експериментальних досліджень заповніть таблицю.

Ознака для порівняння крохмаль целюлоза
Колір    
Розчинність ухолодній та гарячій воді    
Дія розчину йоду    
Горіння на повітрі    
Механічна міцність    

 

Нагрійте забарвлений йодом роз­чин крохмалю і знову охолодіть. Що спостерігається?……………………………………………………………………………….

Висновок: різниця у властивостях крохмалю та целюлози пов’язана з………………………………………………………………………………………………………

 

 

Знання про якісні реакції на вугле­води можна використовувати для їх визначення у продуктах харчування.

Група №……Консультант………………

Дослід № 2. Дослідження якості меду.

Зрілий мед має містити фруктозу та глюкозу. Підроблений мед містить крохмаль, крейду, цукор та інщі речовини.

Приготуйте водний розчин меду (1:1), розділіть його на 4 частини.

У першій пробірці дослідіть наявність крейди. Як це зробити?……………………………………………………………………………………………

Перевірте, чи міститься крохмаль у другій пробірці.

Реактив —…………………………………………………………………………………………..

У третій пробірці визначте вміст у розчині меду глюкози. Які реакти­ви потрібно використати?………………………………………………………………………….

У четвертій пробірці визначаємо фруктозу за допомогою реактиву……………………………………………………………………..

№ пробірки Реактиви Спостереження
1.

2.

3.

4.

   

Результати дослідів заносимо у таб­лицю:

Висновок: у досліджуваному зразку меду містяться……………………………,

мед……………………………………………………………………………………………………..

Група №……Консультант……………

Дослід № 3. Дослідження цукру.

До складу цукру входить……………………………………………………………………….

 

При тривалому зберіганні цукру під впливом атмосферної вологи саха­роза частково гідролізує.

Які речо­вини є продуктами гідролізу саха­рози? …………………………………………

 

Якщо цукор довго зберігався, його розчин дає позитивну реакцію на ці вуглеводи.

1. Визначення глюкози у розчині цукру.

Реактиви:…………………………………………………………………………………………………

Спостереження: ……………………………………………………………………………………….

Рівняння реакції:…………………………………………………………………………………………

2. Визначення наявності фруктози у розчині цукру.

Реактиви: …………………………………………………………………………………………………

Спостереження: ……………………………………………………………………………………..

Якщо реакція на глюкозу й фрукто­зу негативна, як здійснити гідроліз сахарози? …………………………………………………………………………………………….

Висновок: ……………………………………………………………………………………………..

 

III.                 Контрольна частина

Учні у складі груп виконують зав­дання. Оцінюється швидкість і пра­вильність виконання, кількість ви­конаних завдань.

1.  Розшифруйте схему перетворень і запишіть рівняння відповідних реакцій:

а)              кальцій глюконат

?

бродіння

крохмаль   ? X  ?  У ?  етилен

?

пентаацетилглюкоза

 

б)      ацетатцелюлоза

?

целюлоза ? X ? гідролізний спирт

?

У

?

азот

 

2. Обчисліть, скільки спирту одер­жали при бродінні глюкози, як­що в процесі бродіння виділило­ся 30 м3 вуглекислого газу.

3.  При   переробці   3 т   крохмалю одержали 600 кг етанолу. Яка ма­сова частка його виходу в розра­хунку на одну елементарну ланку?

 

IV.                 Підбиття підсумків

Домашнє завдання

Скласти схему перетворень за учас­ті вуглеводів з двома невідомими.

 

Результати діяльності групи кон­сультант заносить у лист успішності.

Лист успішності групи №____  Консультант________________

Склад групи Позначка про правильність виконання (+ /-) Підсумок
Відповіді на питання Рівняння

реакцій

досліди схеми задачі
             

 

Про admin

admin

Залишити коментар

Ваш email ніде не буде показанийОбов'язкові для заповнення поля позначені *

*

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

x

Перегляньте також

Урок «Білки: склад, будова, властивості».

Тема уроку: «Білки: склад, будова, властивості». Мета уроку: Ознайомити учнів із будовою, ...