Головна / Правила прийому

Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

на  2018 рік

І. Загальна частина

1.1. Правила прийому до ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ» (далі – ДНЗ «ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО») розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року № 499 і є обов’язковими для виконання під час зарахування учнів.

1.2. До ДНЗ «ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО» приймаються громадяни України.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

     Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

       Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до ДНЗ «ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО» здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем –   кваліфікований робітник.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам на умовах державного замовлення.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ДНЗ «ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ДНЗ «ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України,  затверджуються директором за погодженням  з Департаментом  освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації,  не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення співбесіди;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДНЗ «ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ДНЗ «ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і  обумовлюють наступне:

На базі 9 класів із здобуттям повної середньої освіти:

- Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А1», «В1»); слюсар-ремонтник; водій автотранспортних засобів; водій автотранспортних засобів (категорії «В», «С») – приймаються особи чоловічої та жіночої статі (термін навчання – 3 роки 15 тижнів) – 60 осіб;

- Кухар; кондитер – приймаються особи чоловічої та жіночої статі (термін навчання 3 роки 18 тижнів) – 50 осіб;

-  Оператор комп’ютерного набору; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних – приймаються особи чоловічої та жіночої статі (термін навчання 3 роки 15 тижнів) – 25 осіб.

 На базі 11 класів:

- Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А1»); водій автотранспортних засобів; водій автотранспортних засобів (категорії «В», «С») – приймаються особи чоловічої та жіночої статі (термін навчання – 1 рік) – 20 осіб;

- Оператор комп’ютерного набору; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних – приймаються особи чоловічої та жіночої статі (термін навчання 1 рік 23 тижні) – 25 осіб.

Після закінчення ДНЗ «ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО» на базі 9 класів видається атестат про повну середню освіту і диплом кваліфікованого робітника; на базі 11 класів диплом кваліфікованого робітника.

Навчання в ДНЗ «ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО» безкоштовне.

Прийом на навчання проводиться шляхом проведення співбесід. Співбесіди  проводяться згідно графіку, що затверджуються директором ДНЗ «ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО». Результати проведення співбесід протоколюються.

Учням, зарахованим на  навчання, безкоштовно надається гуртожиток.

Графік роботи приймальної комісії:

Понеділок – п’ятниця з 8.00 до 17.00,

Обідня перерва з 12.00 до 13.00

Вихідний: субота, неділя

2.6 Прийом на навчання проводиться до 25 серпня 2018 року.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто документи та заяву про вступ до ДНЗ «ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО», вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, освіту яку отримав раніше, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал);

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см ( водії 4 фотокартки 3,5х4,5);

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);

- паспорт громадянина України, або свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

- військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу;

- копію ідентифікаційного коду;

- довідку про склад сім’ї з місця проживання.

3.2 Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до ДНЗ «ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО» проводиться шляхом проведення співбесіди вступників на навчання.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.2. Особи, які без поважних причин не з’явилися на співбесіду у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі  у наступних етапах вступних випробувань не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

 – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

 – діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року   № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року   № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення співбесід приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на ДНЗ «ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО»за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів співбесід вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ДНЗ «ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО» здійснюється наказом директора.

5.6. Після співбесіди зарахування до ДНЗ «ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ДНЗ «ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО» на навчання здійснюється за рахунок субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам на умовах державного замовлення.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДНЗ «ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО». На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати за результатами співбесід, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ДНЗ «ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО» може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до професійно-технічного навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням правил прийому до ДНЗ «ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО» здійснюється Міністерством освіти і науки та Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

6.6. Правила прийому  до ДНЗ «ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО» розглянуті та прийняті на засіданні педагогічної ради від 16.11.2016 протокол №3. Склад приймальної комісії затверджений наказом та Положенням про приймальну комісію ДНЗ «ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО».

Склад приймальної комісії

Голова приймальної комісії:
Зелєнцов Андрій Володимирович – директор
Члени приймальної комісії:
Бортнік Ольга Вікторівна – заступник директора
Кугаєнко Раїса Василівна – заступник директора
Зелєнцова Тетяна Анатоліївна – старший майстер
Мащонок Олена Іванівна – завідуюча відділом кадрів
Бабійчук Наталья Олександрівна – майстер виробничого навчання

FREEhost.com.ua - качественный хостинг и регистрация доменов во всех зонах