Головна / Правила прийому

Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

на  2020 рік

 

І. Загальна частина

1.1. Правила прийому до ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ  (далі – ФЕДОРІВСЬКИЙ  ЦЕНТР  ПО) розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року № 499 і є обов’язковими для виконання під час зарахування учнів.

1.2. До ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПО приймаються громадяни України і особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

      Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у закладах освіти України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

       Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПО здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем  –  кваліфікований робітник.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам на умовах регіонального замовлення.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПО здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПО, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПО на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України,  затверджуються директором за погодженням  з Департаментом  освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації,  не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

- організовує та координує підготовку та проведення співбесіди;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПО,  оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до  ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПО доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і  обумовлюють наступне:

На базі 9 класів із здобуттям повної середньої освіти:

- Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А1», «В1»); слюсар-ремонтник; водій автотранспортних засобів; водій автотранспортних засобів (категорії «В», «С») – приймаються особи чоловічої статі (термін навчання – 3 роки 15 тижнів) – 26 осіб;

- Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); водій автотранспортних засобів (категорія «В»); водій автотранспортних засобів (категорія «С1») – приймаються особи чоловічої статі (термін навчання – 3 роки 15 тижнів) – 26 осіб;

- Кухар; кондитер – приймаються особи чоловічої та жіночої статі (термін навчання 3 роки) – 26 осіб;

-  Оператор комп’ютерного набору; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних – приймаються особи чоловічої та жіночої статі (термін навчання 3 роки) – 26 осіб;

 На базі 11 класів:

- Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А1»); водій автотранспортних засобів; водій автотранспортних засобів (категорії «В», «С») – приймаються особи чоловічої статі (термін навчання – 1 рік) – 15 осіб;

-    Оператор комп’ютерного набору; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних – приймаються особи чоловічої та жіночої статі (термін навчання 1 рік 23 тижні) – 15 осіб;

 

Після закінчення ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПО на базі 9 класів видається свідоцтво про повну загальну середню освіту і диплом кваліфікованого робітника;  на базі 11 класів диплом кваліфікованого робітника.

Навчання в ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРІ ПО безкоштовне.

Прийом на навчання проводиться шляхом проведення співбесід. Співбесіди  проводяться згідно графіку, що затверджуються директором ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПО. Результати проведення співбесід протоколюються.

Здобувачам освіти, зарахованим на  навчання, безкоштовно надається гуртожиток.

Графік роботи приймальної комісії:

Понеділок – п’ятниця з 8.00 до 17.00,

Обідня перерва з 12.00 до 13.00

Вихідний: субота, неділя

2.6 Прийом на навчання проводиться до 25 серпня 2020 року.

 

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто документи та заяву про вступ до ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПО, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, освіту яку отримав раніше, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал);

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см ( водії 4 фотокартки 3,5х4,5);

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності);

- паспорт громадянина України, або свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

- військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу;

– копію ідентифікаційного коду;

– довідку про склад сім’ї з місця проживання.

3.2 Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПО  проводиться шляхом проведення співбесіди вступників на навчання.

      Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.2. Особи, які без поважних причин не з’явилися на співбесіду у зазначений за розкладом  час або отримали незадовільні результати, до участі  у наступних етапах вступних випробувань не допускаються.

 V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

 – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

 – діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року   № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням.  Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року   № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

особи, які вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення співбесід приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПО за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів співбесід вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПО здійснюється наказом директора.

5.6. Після співбесіди зарахування до ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПО може супроводжуватись укладанням договору між закладом освіти, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПО на навчання здійснюється за рахунок субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам на умовах регіонального замовлення.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПО.  На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати за результатами співбесід, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ФЕДОРІВСЬКИЙ  ЦЕНТР  ПО може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням правил прийому до ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПО здійснюється Міністерством освіти і науки та Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.

6.6. Правила прийому  до ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПО розглянуті та прийняті на засіданні педагогічної ради від 22.11.2019  протокол № 2.  Склад приймальної комісії затверджений наказом від 11.11.2019 № 116 та Положенням про приймальну комісію ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПО затверджені наказом від 22.11.2019 № 119.