Головна / Державні закупівлі / Учаснику запиту цінових пропозицій

Учаснику запиту цінових пропозицій

№133706, “ВДЗ” №114(16.06.2016) від 16.06.2016р.

Учаснику запиту цінових пропозицій

Запрошення  учасникам

Шановний учасник!

Комітет з конкурсних торгів ДНЗ «Чубарівський професійний аграрний ліцей»запрошує Вас прийняти участь у процедурі запиту цінових пропозицій на предмет закупівлі (Код  ДК16:2010 – 28.30.2 Трактори сільськогосподарські, інші; код  ДК21:2015- 16700000-2 (Трактори)  – ТРАКТОР МТЗ 82 «БЕЛАРУС», або «еквівалент» та надати свою цінову пропозицію на закупівлю згідно нижче наведених умов та додатків:

 

ЗАПИТ 
цінових пропозицій

 1. Замовник.

1.1. Найменування.  ДНЗ «Чубарівський професійний аграрний ліцей»

1.2. Код за ЄДРПОУ. 2543822

1.3. Місце знаходження. вул.Артема 1, Запорізька область, Пологівський район с.Чубарівка, 70627

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. № 35421101307055;  ГУДКСУ у Запорізькій області МФО 813015

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Зубець Ганна Василівна – голова комітету з конкурсних торгів,бібліотекар ДНЗ «Чубарівський ПАЛ»,  вул.Артема 1, с.Чубарівка, Пологівський район, Запорізька область, тел.(факс) (06165) 37-1-72, моб.тел. 066 923 77 30 glavbuh75@mail.ru

 

 1. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 460000,00 грн.(чотириста шістдесят тисяч грн. з ПДВ)
 2. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю. www.licey58.zp.ua
 3. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі. Код  ДК16:2010 – 28.30.2 Трактори сільськогосподарські, інші; код  ДК21:2015- 16700000-2 (Трактори)  – трактор МТЗ 82 «Беларус», або «еквівалент».

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри. трактор МТЗ 82 «Беларус» , або « еквівалент»  в кількості  1 (одна) одиниця.

Загальні вимоги до товару: повинен відповідати вимогам передбаченим Державним стандартам та Технічним умовам заводів-виробників і мати паспорт якості та сертифікати відповідності на   товар.

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг. с.Чубарівка, вул.Артема,1, Пологівський р-н., Запорізька обл. 70627

4.4. Строк поставки товарів або надання послуг. Протягом дії Договору, до 31 грудня 2016 року.

 1. Основні умови договору. відповідно до статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», положень Цивільного та Господарського кодексів України
 2. Строк дії цінових пропозицій. 120 днів
 1. Подання цінових пропозицій.

7.1. Місце та спосіб подання. вул. Артема,1, (в приміщенні бібліотеки ДНЗ «Чубарівський ПАЛ»), с. Чубарівка, р-н. Пологівський, обл.Запорізька, 70627,(особисто або поштою)

7.2. Строк. 01 липня 2016р. до 9 год. 30 хв. за Київським часом.

 1. Розкриття цінових пропозицій.

8.1. Місце. вул. Артема,1, с. Чубарівка, р-н. Пологівський, обл.Запорізька, 70627. (в приміщенні бібліотеки ДНЗ «Чубарівський ПАЛ»)

8.2. Дата. 01 липня  2016р.

8.3. Час. 10 год. 30хв. за Київським часом.

 1. Додаткова інформація. при підготовці цінових пропозицій учасникам процедури закупівлі необхідно врахувати вимоги інструкції з підготовки цінових пропозицій;

За додатковою інформацією звертатись за телефоном: (06165) 37-1-72,

моб.тел. 066 923 77 30

Бібліотекар  ДНЗ «Чубарівський ПАЛ»

Голова комітету з конкурсних торгів                                            Г.В.Зубець

 

 

Інструкція з підготовки цінових пропозицій

(надалі – Інструкція)

Керуючись Законом України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 року,    № 1197-VII (надалі – Закон), ДНЗ «Чубарівський професійний аграрний ліцей» (надалі – замовник) оголошує процедуру запиту цінових пропозицій на закупівлю – «Код  ДК16:2010 – 28.30.2 Трактори сільськогосподарські, інші; код  ДК21:2015- 16700000-2 (Трактори)  – трактор МТЗ 82 «Беларус», або «еквівалент»

згідно з умовами, визначеними у цій інструкції та додатках до неї.

 1. Валютою пропозиції є національна валюта України – гривня.
 2. Пропозиції подаються щодо предмета закупівлі вцілому.
 3. Під час проведення процедури запиту цінових пропозицій, цінові пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи.
 4. Цінова пропозиція (пропозиція щодо ціни) подається у письмовій формі (за формою наведеною у Додатку 3), основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю (за формою наведеною у Додатку 2), перелік документів, зазначених у Додатку 4, в запечатаному конверті не пізніше кінцевого строку їх подання.
 5. На конверті необхідно зазначити:

найменування і адресу замовника,

назву предмету закупівлі,

номер Інформаційного бюлетеня «Вісник державник закупівель», номер оголошення,

маркування: «цінова пропозиція на закупівлю _______________ (зазначити назву предмету закупівлі). НЕ ВІДКРИВАТИ ДО 01. 07. 2016р. 10 год. 30хв.

  (зазначаються дата та час розкриття цінових пропозицій)»,

адресу, номери контактних телефонів, найменування учасника.

В місцях склеювання конверту повинні міститися підпис уповноваженої особи та відбитки печатки учасника (за наявності).

 1. Цінова пропозиція подається в письмовій формі за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою, у запечатаному конверті.
 2. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яку не може бути в подальшому змінено.
 3. Цінові пропозиції розкриваються у встановлений замовником час. До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції.

Під час розкриття цінових пропозицій складається протокол за формою, установленою Уповноваженим органом.

Копія протоколу розкриття цінових пропозицій надається будь-якому з учасників на його запит протягом одного робочого дня з дня надходження такого запиту.

 1. Усі документи, що готуються учасником, складаються українською мовою в 1-му примірнику.
 2. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на поставку товару за адресою замовника, а також сплату інших витрат, передбачених для товарного виду. В ціновій пропозиції ціни вказуються вцілому за одиницю товару, який пропонується, із урахуванням кількості, наведеної в запиті цінових пропозицій та в Технічних, якісних та кількісних характеристиках предмету закупівлі (Додаток 1 Інструкції), та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції.
 3. Загальний строк для розгляду цінових пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати п’яти днів з дня розкриття цінових пропозицій.

Оцінка предмета закупівлі здійснюється щодо предмета закупівлі вцілому.

Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

У випадку однакового значення рангу, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

 1. Замовник акцептує цінову пропозицію в день визначення переможця. Повідомлення про акцепт цінової пропозиції обов’язково безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов’язаний надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції, а всім учасникам ? повідомлення про результати процедури запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця.
 2. Замовник укладає з переможцем договір про закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через три робочих дні з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

У разі письмової відмови переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог, зазначених у запиті цінових пропозицій, або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник акцептує найнижчу цінову пропозицію з числа інших цінових пропозицій, строк дії яких ще не минув.

Учасник – переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі.

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі.

 1. Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 Закону.

Неспроможність учасника належним чином підготувати пропозицію буде віднесено на його ризик. Відсутність документів, передбачених в інструкції з підготовки цінових пропозицій, розцінюється як невідповідність пропозиції вимогам замовника, зазначеним у запиті. Якщо учасник не подав у складі своєї пропозиції документи, які не передбачені чинним законодавством для нього, а вони вимагаються цією інструкцією з підготовки цінових пропозицій, він повинен додати до своєї пропозиції щодо цього письмове пояснення.

 1. Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та має право визнати її такою, що не відбулася, у випадках, визначених статтею 30 Закону.
 2. Учасник при розрахунку ціни пропозиції не має права включати в ціну будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки цінової пропозиції, витрати, пов’язані з укладенням договору. Всі витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку.
 3. Цінова пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому навпроти найменування документа вказується номер сторінки, на якій він знаходиться.
 4. Повноваження щодо підпису документів цінової пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджуються випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.
 5. Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

 

Додаток 1

 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі

на закупівлю

Трактор МТЗ 82 « Беларус» (найменування та марку техніки вказано на виконання вимог ч. 2 ст. 1 та пп. 1-2 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про фінансовий лізинг») або «еквівалент»

Перелік документів, які обов’язково повинен подати учасник для підтвердження якості товару, що є предметом закупівлі:

 1. Стислий опис трактора «МТЗ 82», інформація щодо його споживчих властивостей та фотографії (не менше трьох);
 2. Експлуатаційна документація (керівництво з експлуатації) на трактор «МТЗ 82»;
 3. Копія технічних умов на трактор «МТЗ 82» та/або технічна документація, що містить докладний опис технічних, функціональних характеристик та гарантійні зобов’язання постачальника на трактор «МТЗ 82»;
 4. Копію сертифікату затвердження типу, виданий органом затвердження, або копію сертифікату відповідності, виданий органом сертифікації відповідної галузі на трактор «МТЗ 82»;
 5. Відомість комплектуючих предмету закупівлі;
 6. Довідка в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі наявності) про відповідність запропонованого учасником товару технічним характеристикам предмета закупівлі, наведеним нижче:

Кількість – 1 одиниця;

Рік виготовлення – 2015 – 2016 р;

Термін гарантії – гарантійний строк експлуатації з дня введення в експлуатацію, зважаючи на те що наступить раніше:

– 1000 мотогодин,

– не менше 12 місяців;

Технічні характеристики предмету закупівлі:

 

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Тип – універсальні трактори. Клас – 1,4 тс (14кН).

Технічні характеристики трактора МТЗ 82
Колісна формула 4х4
Габаритні розміри, мм
Довжина / ширина / висота
3930/1970/2780
Колія, мм передніх коліс 1450-1630
Колія, мм задніх коліс 1800-2100
Маса експлуатаційна, кг 3900
Розміри шин передніх коліс 11,2-20
Розміри шин задніх коліс 15,5R38
Тип двигуна Д-243
Потужність, кВт (к.с.) 60 (81)
Номінальна частота обертання, об / хв 2200
Число циліндрів 4
Діаметр циліндрів / хід поршня, мм 110х125
Робочий об’єм 4,75
Максимальний обертовий момент при 1400 об / хв, Н * м (кгс * м) 290 (29,6)
Коефіцієнт запасу крутного моменту, % 15
Ємність паливного бака, л 130
Питома витрата палива при номінальній потужності, г / кВт * год 226 (166)
Трансмісія
Муфта зчеплення Суха однодискова
Коробка передач Механічна (з редуктором, подвоює число передач)
Число передач: вперед / назад 18/4
Швидкості руху, вперед км / год 1,89 – 33,4
Швидкості руху, назад км / год 3,98 – 8,97
Задній ВВП: Незалежний двохшвидкісний з гідромеханічною системою управління
Незалежний I, об/хв- 540
Незалежний II, об/хв-1000
Синхронний, об/хв-3, 5
Гідронавісна система Універсальна, роздільно-агрегатна
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс 3500
Максимальний тиск, кгс / см 200
Продуктивність насоса, л / хв 45
Рульове управління Гідрооб’ємне, з насосом-дозатором і гідроциліндром в рульовій трапеції

 

 

Характеристики Виробника Білорусь

Країна виробництва            Білорусь

Тип     колісний

Двигун дизельний

Призначення             універсально-пропашний

Потужність двигуна            81 л. с.

 

 

Якість трактора повинна бути підтверджена:

-Копіями сертифікатів технологічних та якісних характеристик (дійсні на дату розкриття) завірених печаткою виробника або його офіційним представником, дилером, дистриб’ютором, покупцем.

Учасник при розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не має права включати в ціну пропозиції конкурсних торгів будь-які витрати, понесені ним у процесі підготовки пропозиції конкурсних торгів.

Примітка: У разі посилання Замовником в запиті цінової пропозиції на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, потрібно читати вираз «або еквівалент».

 

Додаток 2

 

Основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю

 

Угода №

 

_______­­­_____________                                                        “_______“_________  2016р.

 

Ця угода укладена між ___________________________  іменуючим в подальшому Продавець”в лиці  _____________________________________________, діючого на основі _______свідоцтва_____________________________________.,з однієї сторони і  ДНЗ“Чубарівським ПАЛ”,іменуємий в подальшому „Покупець” в лиці Зелєнцова Андрія Володимировича , діючого на основі Статуту, з іншої сторони,  заключили діючу угоду про наступне:

1.Предмет угоди

 • Продавець зобов”язаний поставити в продовж часу дії даної угоди, а Покупець заплатити за ___                                                                                     ___________, іменуюче в подальшому „Товар”.

 

 1. Умови поставки

2.1. Покупець повинен вивезти Товар своїм транспортом..

2.2. Видача Товару проводиться на основі виписаної накладної, в якій зазначено кількість і ціна відпущеного покупцю Товару.

2.3. Датою відвантаження являється дата відпуску Товару, зафіксованої в накладній.

 

 1. Обов’язки сторін і штрафні санкції

3.1. Продавець зобов’язаний  видавати Товар Покупцю разом з рахунком для оплати.

3.2. Покупець зобов’язаний своєчасно оплатити  за Товар.

3.3. Сторона, невиконуюча своїх обов’язків виплачує штраф в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості яка винекла за кожний день прострочки своїх обов’язків.

3.4.У разі зміни кошторисних призначень Покупець має право змінювати суму договору.

 

 1. Порядок розрахунків

4.1. Покупець  проводе проплату за Товар на  розрахунковий рахунок Продавця після  отримання Товару, який значиться у накладній .

4.2.Термін оплати за отриманий товар протягом 30 днів після виписки накладної.

 

 1. Гарантії Замовника.

5.1. Продавець  гарантує високу якість постачаємого Товару.

5.2. В разі якщо при передачі Товару Покупцю виявлено кількісна розбіжність постачаємого Товару з вказаною в накладній, Покупець повинен в присутності представника Продавця скласти Акт, підписаний представниками обох Сторін, в якому повинні бути вказані розбіжності. В другому разі Продавець не несе відповідальності перед Покупцем за збитки, понесені ним.

 

 1. Форс – Мажор

6.1. В разі винекнення непередбачених об’єктивних обставин такі як: повінь, землетрус, початок воєних або зміни Законодавства (Форс-Мажор), які привели до повного або часткового невиконання однієї із Сторін своїх обов’язків по діючій угоді, Сторона, для якої виникли вказані зобов’язання, зобов’язана 10 –        денний термін з моменту винекнення таких обставин, письмово, з приложенням підтверджуючих форс-мажорних обставин, повідомити другу Сторону. Всі сроки  і обов’язки в такому разі зміщаються на час дії вказаних обставин.

6.2. Несвоєчасне повідомлення про форс-мажорних обставин по пункту 6.1. позбавляє винну Сторону права на зміщення сроків або звільнення від обов’язків по угоді в зв’язку з вказаними обставинами.

 

 1. Арбітраж

7.1. Всі суперечки виникаючі між  Сторонами, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди підлягають розгляданню в Арбітражному суді. Рішення Арбітражу являється остаточним і обов’язковим для виконання обома сторонами.

 

 1. Інші умови

8.1. Сторони несуть відповідальність за виконання своїх обов’язків по данній угоді.

8.2. В дану угоду можуть бути внесені зміни і доповнення, які оформляються Додатковою згодою, підписаними представниками обох Сторін.

8.3. Ні одна із сторін не в силі не передавати свої обов’язки по ції угоді третій Стороні без письмової згоди другої Сторони.

8.4. Дана угода складається у двох примірниках на українській мові, по одному примірнику кожній Стороні. Обидва примірника мають одинакову юридичну силу.

8.5. В разі зміни своїх реквізитів сторони зобов’уються негайно повідомити один одного.

 

 1. Термін дії угоди

9.1. Ця угода набирає сили з моменту його підписання повноправними представниками обоїх Сторін і діє до „31”грудня 2016 року, за виключенням випадку, якщо до моменту закінчення дії угоди не здійснений повний взаєморозрахунок Сторін, в цьому разі дія угоди продовжується до повного взаєморозрахунку Сторін.

 

10 Юридичні адреси:

Продавець

МФО                                        ОКПО                                       р/р

 

 

 

_____________________

 

 

Покупець:  ДНЗ „Чубарівський ПАЛ”

вул. Артема,1., р/р 35421101307055, код ОКПО 02543822., МФО 813015, Банк ГУДКС у Запорізькій області

 

_________________________                                                  А.В. Зелєнцов

 

Додаток 3

Конкурсна форма «Пропозиція» подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

Учасником – юридичною особою форма подається на фірмовому бланку.

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Ми, (найменування Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у запиті цінових пропозицій на закупівлю Трактори сільськогосподарські, інші – за кодом ДК 016:2010 – 28.30.2;Трактори – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 16700000-2 (Трактор МТЗ 82 «Беларус»,або «еквівалент»))  відповідно до вимог Документації конкурсних торгів та додатків до неї за наступною ціною:

Ціна пропозиції конкурсних торгів становить __________  (__________) грн без ПДВ, сума ПДВ _____________ (______________) грн, загальна ціна цінової пропозиції  складає ______________ ( _______________) грн з ПДВ (вартість зазначається цифрами та прописом) в т.ч.:

 

Найменування товару Од. вим. Кількість ГОСТ, ДСТУ, ТУ та інші  документи,  що підтверджують якість товару Ціна за од., грн, без ПДВ Ціна за од., грн, з ПДВ Загальнавартість, грн, з ПДВ
Трактор «МТЗ 82 Беларус» од 1
ВСЬОГО
в тому числі без ПДВ
в тому числі ПДВ

 

 1. До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваша Інструкція разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу угоди між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Угодою.
 2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку.
 3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції згідно з умовами Інструкції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
 4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником про закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через три робочих дні з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (за наявності).

 

Примітки:

 • у разі надання пропозиції учасником – не платником ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та відомості заповнюються без ПДВ.

 

Додаток 4

Перелік документів для підтвердження відповідності учасника вимогам замовника

 1. Копія розширеного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців не більше місячної давнини відносно дати розкриття цінової пропозиції.
 2. Довідка, в якій міститься інформація про назву предмету закупівлі, про технічні, якісні характеристики товару.
 3. Довідка, яка містить відомості про учасника, в якій зазначаються повне найменування учасника, керівництво та реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів).
 4. Копія документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання договору за результатами торгів (виписка (витяг) з протоколу зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління, довіреність керівника учасника у разі підписання договору про закупівлю особою, чиї повноваження не визначені статутом чи інше).
 5. Довідка, складена у довільній формі, яка містить гарантії учасника щодо відсутності підстав, передбачених статтею 17 Закону

Примітки:

а)      усі документи (за винятком оригіналів та нотаріально завірених копій), виданих іншими установами, повинні бути завірені власною печаткою учасника (за наявності) та підписом уповноваженої особи на підписання документів цінової пропозиції;

б) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі цінової пропозиції.

в) Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

 Вимоги запиту цінових пропозицій Замовника Перелік необхідних документів та інформації щодо відсутності підстав для відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі.
 1. Документи Учасника
1.1.Реєстр документів, що входять до складу цінової пропозиції з визначенням сторінок (аркушів).1.2. Пропозиція1.3. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про Учасника (сторінка Пропозиції Учасника, яка має бути в Пропозиції Учасника наступною за Реєстром та пропозицією):

а) реквізити (адреса – юридична та фактична, електронна пошта, телефон, факс);

б) керівництво (посада, ПІБ, телефон для контактів) – для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

г) дані щодо обслуговуючого банку (банків) та рахунків Учасника;

д) відомості про осіб (ПІБ, посада, контактний телефон), уповноважених представляти інтереси Учасника та які мають право підписувати юридичні документи щодо виконання  зобов’язань за результатами торгів.

1.4. Документ, що підтверджує повноваження керівника Учасника процедури закупівлі щодо підпису Договору про закупівлю (завірена копія виписки з протоколу засновників або наказу про призначення,  доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів).

1.5.Довіреність  на представника Учасника (посадову або службову), яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі та підписувати документи, пов’язані з процедурою закупівлі.

1.6. Довідка у довільній формі, підписана і завірена керівником, що підтверджує відповідність запропонованої продукції Учасника Технічному завданню Замовника. У разі подання пропозицій щодо еквівалентної продукції  у довідці необхідно зазначити основні технічні характеристики Товару, що підтверджують  відповідність продукції Учасника  вимогам Замовника.

 1. Документи, що відповідають вимогам, встановленим статтею 17 Закону
№п/п Вимоги статті 17 Учасник на виконання вимоги статті 17 повинен надати таку інформацію: Переможець торгів на виконання вимоги 17 повинендодатково надати таку інформацію:
1 Відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону;(пункт 1ч. 1 ст. 17 Закону) 1) інформація в довільній формі за підписом керівника (уповноваженої особи учасника)та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;2) інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (у разі наявності) щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до Закону, або інформація в довільній формі про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до Закону.   

 

 

2) копія наказу (наказів) прозатвердження антикорупційної програми та призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми юридичної особи, *.

* Зазначені документи переможець подає у випадку, якщо необхідність їх наявності та затвердження в переможця передбачена  ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції». У разі,  якщо переможець відповідно до норм законодавства або переможець-нерезидент відповідно до норм законодавства країни реєстрації не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних документів, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, за підписом керівника (уповноваженої особи)переможця та завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання зазначених вище документів.

2 Суб’єкта господарювання (учасника) протягом останніх трьох років було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону) Інформація в довільній формі за підписом керівника (уповноваженої особи) учасника та завірений печаткою (у разі наявності) з посиланням на Зведені відомості про рішення органів АМКУ щодо визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки, перегляду органами Антимонопольного комітету України, розміщені на офіційному веб-порталі Антимонопольного комiтету України (www.amc.gov.ua) в розділі «Діяльність у сфері державних закупівель», в якій учасник підтверджує, що протягом останніх трьох років він не був притягнений до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)  
3 Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону) Інформація в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку Оригінал або нотаріально завірена копія документа (-ів),виданий територіальним структурним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України,  з інформацією про те, що фізичну особу, яка є переможцем, до кримінальної відповідальності не було притягнуто, засуджено (за кримінальними справами), що вона не значиться та в розшуку не перебуває. Документ повинен бути        виданий не раніше січня 2016 року**
4 Службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 5 ч. 1 ст. 17 Закону) Інформація в довільній формі за підписом керівника (уповноваженої особи) учасника та завірена печаткою (занаявності) про те, що службова (посадова) особа  чи особи учасника, яку (яких)уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої (яких)не знято або не погашено у встановленому законом порядку Оригінал або нотаріально завірена копія документа (-ів)територіального структурного підрозділу Міністерства внутрішніх справ України з інформацією про те, що службову (посадову) особу переможця, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, до кримінальної відповідальності не притягують, засудженою (за кримінальними справами) вона не значиться та в розшуку не перебуває.Зазначений документ надається на кожну уповноважену особу.Документ повинен бути виданий не раніше січня 2016 року**
5 Цінова пропозиція подана Учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі (пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону) Інформація в довільній формі за підписом керівника (уповноваженої особи) учасника та завірена печаткою (у разі наявності), що містить інформацію про службових (посадових)  осіб Учасника, уповноважених здійснювати від імені Учасника юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин, а також членів сім’ї таких службових (посадових) осіб  у розумінні п.19 ч.1 ст.1 Закону.-  Для ФО –  Довідку, складену в довільній формі, що містить інформацію про Учасника -фізичну особу та членів її сім’ї за наявності в них контролю за платником податків у розумінні п.19 ч.1 ст.1 Закону.
6 Учасник має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) (пункт 1 ч. 2 ст. 17 Закону) Інформація в довільній формі за підписом керівника (уповноваженої особи) учасника та завірена печаткою (занаявності) про те, що учасник не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)
 1. Витяг з реєстру платника ПДВ або платника єдиного податку, завірений переможцем.

2.Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), видана відповідним органом  Державної фіскальної служби України, що є дійсною на дату подання документа**

7 Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту (пункт 2 ч. 2 ст. 17 Закону) Лист в довільній формі за підписом керівника (уповноваженої особи) учасника та завірений печаткою (за наявності) з інформацією про статус учасника з посиланням на відповідний розділ (пункт, абзац тощо) установчих документів, в яких зазначено, що учасник здійснює господарську діяльність згідно з положеннями його статуту та основні види діяльності учасника.
 1. Копія довідки статистики ЄДРПОУ та витяг чи виписка  з  ЄДР  переможця, завірені підписом уповноваженої особи переможця та  печаткою (за наявності), з інформацією:

– про основні види господарської  діяльності переможця ;

-про керівника переможця;

– про кінцевого бенефіціара  (власника)юридичної особи- переможця**

8 Учасник зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлює Кабінет Міністрів України (пункт 3 ч. 2. ст. 17 Закону) Інформація в довільній формі за  підписом керівника (уповноваженої особи) учасника та завірена печаткою (занаявності) з підтвердженням того, що він не зареєстрований в офшорних зонах.  

Під час проведення процедури закупівлі всі документи (всі сторінки з текстом), що готуються Учасником, викладаються українською мовою та завіряються печатками*.  У разі подання Учасником у складі Цінової пропозиції документів (оригіналів або їх копій, завірених Учасником), які було видано іншими установами (організаціями, підприємствами)  російською мовою, такі  документи можуть бути надані Учасником  без перекладу на українську мову.

Копії документів, які не завіряються нотаріально, мають бути завірені печаткою Учасника (не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки  згідно з чинним законодавством) з зазначенням «відповідає оригіналу», посади, дати та підпису уповноваженої особи учасника.

На оригіналах документів, виданих іншими органами підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі та відбитки печатки Учасника ставити не потрібно.

На підставі п.3 статті 22 Закону формальними (несуттєвими) вважаються помилки  у пропозиціях учасників, що пов’язані з оформленням цінових пропозиції та не впливають на зміст пропозиції.

Цінові пропозиції не відхиляються у таких випадках, наприклад:

– невідповідність нумерації сторінок переліку наданих документів;

– відмітку про засвідчення копії документа не складено відповідно до запиту замовника;

– невідповідність наданих документів у складі пропозиції ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів;

– не всі сторінки пропозиції учасника процедури закупівлі пронумеровані та містять підпис уповноваженої особи учасника процедури закупівлі (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів).

Усі пропозиції запиту цінових пропозицій, які відповідають  вимогам, встановленим статтею 17 Закону та за відсутності інших, передбачених Законом, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

** Документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою ст. 17 Закону, переможець повинен подати замовникові у строк, що не перевищує 7 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції. У разі ненадання переможцем торгів документів відповідно до всіх вимог запиту цінових пропозицій  в зазначені строки замовник акцептує наступну найбільш економічно вигідну пропозицію відповідно до частини 3 ст. 31 Закону.

 

Будемо вдячні за відповідь на наше звернення.

Додаток 1 –  технічне завдання (специфікація) ;

Додаток 2 –  форма пропозиції ;

Додаток 3 –  істотні умови договору;

Додаток 4 – перелік необхідних документів, які додаються до складу пропозиції.

З повагою, голова комітету з конкурсних торгів  Г.В.Зубець

 

Про admin

admin

Залишити коментар

Ваш email ніде не буде показанийОбов'язкові для заповнення поля позначені *

*

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

x

Перегляньте також

ЗВІТ про результати проведення переговорної процедури закупівлі

ЗВІТ про результати проведення переговорної процедури закупівлі № 4 від  19. 07. ...