Головна / Відкриті уроки / Основи статистики / Основи статистики. Урок 7

Основи статистики. Урок 7

Тема: Лабораторно – практична робота № 1 Складання статистичних таблиць та графіків

Мета: Навчити правилам складання статистичних таблиць та графіків на основі статистичних таблиць, розвивати увагу, пам’ять, та любов учнів до предмету.

Обладнання: роздатковий матеріал

Тип уроку: комбінований

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент: привітання, перевірка присутніх .

ІІ. Відновлення в пам’яті учнів раніше одержаних знань.

1. Охарактеризуйте види групувань.

2. Поняття статистичних гривань.

3. Поняття та види та статистичних таблиць.

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

IV.Вивчення нового матеріалу: Статистичною таблицею називається форма раціонального та зв’язного викладу узагальнювальних числових показників, які характеризують різні суспільні процеси та явища (табл. 1).

Таблиця 1

Споживання продуктів харчування в Україні (на душу населення за рік, кг)

Продукт Рік
1990 1995 2000 2004
М’ясо та м’ясопродукти 68 39 32 38
Молоко та молочні продукти 373 244 198 226
Яйця, шт. 272 171 163 220
Риба та рибопродукти 17,5 3,6 8,0 12
Цукор 50 32 34 38
Олія 11,6 8,2 9,3 13
Картопля 131 124 133 140
Овочі та баштанні 102 97 101 115
Фрукти та ягоди 47 33 зо 31
Хлібні продукти 141 128 123 125

 

 

Статистичні таблиці мають значні переваги порівняно з текстовим викладом матеріалу:

•          статистична таблиця наочніша й виразніша, ніж словесний текст;

•          показники в ній розміщено в більш логічній і послідовній формі;

•          дає змогу значно швидше й легше пізнати суть досліджуваного процесу чи явища;

•          дані в статистичній таблиці розміщені компактно, що полегшує їх порівняння й аналіз;

•          статистичні таблиці — основа групування статистичних даних.

Кожна статистична таблиця має горизонтальні рядки та вертикальні графи (колонки, стовпці).

Обов’язкові атрибути статистичної таблиці:

•          загальний заголовок, що визначає зміст таблиці;

•          внутрішні заголовки;

•          підмет;

•          присудок;

•          іноді — примітки до таблиці.

Сукупність горизонтальних рядків і вертикальних граф, а також відповідних заголовків без числових даних утворюють макет таблиці.

Якщо таблиця має багато граф, то для полегшення користування нею слід застосовувати нумерацію. Рядки зазвичай нумерують цифрами, а колонки — літерами.

За аналогією зі звичайним реченням основні елементи статистичної таблиці називають підметом і присудком.

Підметом статистичної таблиці називається те, про що говориться в ній. Наприклад, у табл. 1 підмет — це продукти харчування. Зазвичай підмет розміщують у лівій частині таблиці.

Присудок таблиці складається з числових показників, що характеризують підмет. Його зазвичай розміщують у вертикальних графах правої частини таблиці.

Підмет і присудок іноді міняють місцями[5, c. 74-78].

Загальна кількість клітинок, які можна заповнити числами, визначає розмір таблиці. Він дорівнює добутку кількості рядків і кількості граф. Так, табл. 3.19 має розмір 40 (10 • 4).

Залежно від побудови підмета статистичні таблиці поділяють на три види: прості, групові та комбіновані (комбінаційні).

Простою називають таблицю, підмет якої містить перелік об’єктів без групування їх за будь-якою ознакою (наприклад, перелік областей України, екзаменаційні відомості, статті витрат обігу в торгівлі, відрізки часу (дати) тощо (табл. 1, 2).

Таблиця 2. Забезпеченість населення України товарами тривалого користування, штук, на 1000 чол. населення (проста таблиця)

Товар Рік
1990 1995 2000 2004
Годинники 1792 1399 495 941
Радіоприймальні пристрої 281 239 128 275
Телевізори 331 234 103 360
Фотоапарати 117 96 68 143
Холодильники та морозильники 287 203 132 295
Пральні машини 214 147 119 218
Електропилососи 140 124 69 140
Мотоцикли та моторолери 55 24 4 40
Велосипеди та мопеди 206 143 37 192
Швейні машини 177 94 77 128

 

 

Груповою називається таблиця, підмет якої розбито на групи за якоюсь ознакою (табл. 3), наприклад: групування магазинів за обсягом товарообороту, акціонерних банків — за дохідністю, студентів — за віком, зростом, статтю, національністю.

Комбінаційною називають таблицю, підмет якої згруповано за двома й більше пов’язаними між собою ознаками (табл. 4), наприклад: розподіл акціонерних банків за розмірами статутного капіталу та видами товариств; магазинів — за формами власності й обсягом товарообороту; студентів — за національністю та зростом.

Таблиця 3. Розподіл студентів за зростом (групова таблиця)

Зріст, см Кількість студентів
До 165 4
165-170 6
170-175 1
175-180 3
180-190 6
Понад 190 2
Усього 22

 

Таблиця 4. Розподіл студентів за зростом і статтю (комбінаційна таблиця)

Зріст, см Кількість студентів Із них
юнаки дівчата
До 165 4 4
165-170 6 6
170-175 1 1
175-180 3 3
180-190 6 6
Понад 190 2 2
Усього 22 11 11

 

 

 

Складання статистичної таблиці — важливий елемент аналітичної роботи. При цьому слід дотримуватися таких правил:

1. У кожної таблиці має бути загальна назва, розміщена над нею. Заголовок має бути точним, коротким і виразним.

2.        У заголовку має бути відображено такі аспекти:

•          зміст (мета) таблиці;

•          досліджуваний об’єкт;

•          межі об’єкта в просторі та часі;

•          іноді — одиниці виміру.

3.         У кожного рядка та графи має бути назва.

4.         Таблиця має бути якнайменшою за розміром, щоб легше було читати й аналізувати її.

5.         Рядки в підметі та графи в присудку слід нумерувати: рядки — числами, колонки — літерами.

6.         Потрібно суворо дотримуватися таких умовних позначень:

•          немає явища, процесу — ” — ” (тире);

•          немає даних — “.,.” (три крапки);

•          якщо дані є, але їх числові значення менші за прийнятий у графі ступінь точності обчислення, записують 0,0 або 0,00.

7.         Абсолютні дані в межах однієї графи потрібно округлювати з однаковим ступенем точності.

8.         У таблиці спочатку розміщуються складові частини, а потім підсумок: “Усього”— остаточний результат, “Разом”— проміжний.

9.         Таблиці мають бути замкненими, тобто мати підсумкові результати. Підсумковий рядок виділяють від основного тексту таблиці (подвійною чи товщою лінією, більшим інтервалом, шрифтом, кольором)[6, c 56-59].

Уміти читати статистичну таблицю — це значить розуміти, про що в ній йдеться, що вона характеризує. Читати таблицю — означає аналізувати її. Аналіз статистичних даних — органічна частина статистики, логічне завершення процесу обробки первинних відомостей і звітів. Перш ніж аналізувати таблицю, потрібно піддати її логічному й арифметичному контролю.

У процесі вивчення статистичних таблиць розрізняють їх структурний і матеріальний аналіз

Структурний аналіз — це аналіз побудови таблиці. При цьому вивчають такі питання:

•          яке суспільне явище подано в таблиці;

•          якими ознаками його характеризують;

•          які ознаки покладено в основу групування;

•          що утворює присудок;

•          вид таблиці та ін.

Матеріальний аналіз — це розчленування змісту таблиці на частини. У процесі матеріального аналізу потрібно виконати такі дії:

•          вивчити окремі групи підмета;

•          вивчити окремі групи присудка;

•          зіставити дані різних сукупностей;

•          визначити наявність і характер залежності між окремими ознаками;

•          дати узагальнювальні висновки про окремі групи та про весь об’єкт

V.Актуалізація опорних знань.

VІ. Домашнє завдання.

 

 

Викладач                                                           В.В. Чубар

Про admin

admin

Залишити коментар

Ваш email ніде не буде показанийОбов'язкові для заповнення поля позначені *

*

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

x

Перегляньте також

Основи статистики. Урок 16

Тема: Середня проста, середня зважена. Середня гармонічна проста, середня гармонічна зважена. Середня ...