Головна / Звіт директора / Аналітичний звіт директора Федорівського центру ПО 2022-2023 н.р.

Аналітичний звіт директора Федорівського центру ПО 2022-2023 н.р.

Аналітичний звіт

директора Федорівського центру професійної освіти

Зелєнцова Андрія Володимировича

за 2022-2023 навчальний рік

У Федорівському центрі професійної освіти надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється згідно Закону України «Про освіту»,  Закону України «Про професійно – технічну освіту», наказу № 419 від 30.05.2006 року «Про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» та відповідно до перспективного плану розвитку навчального закладу на 2019-2023 роки та щорічних планів роботи закладу освіти. Освітній  процес проводиться згідно робочих навчальних планів за професіями; робочих навчальних програм з навчальних предметів та професійної підготовки; поурочно-тематичних планів з навчальних предметів; переліку навчально-виробничих робіт з професій; планів виробничого навчання навчальних груп на місяць; планів навчально-виробничої діяльності на семестр; планів занять (конспектів уроків); розладу занять.

У зв’язку з введенням воєнного стану навчання здійснюється за дистанційною формою навчання на базі Державного навчального закладу “Запорізький професійний ліцей сервісу”. Навчальний заклад повністю укомплектований  електронними засобами навчання, програмним забезпеченням  та швидкісним інтернетом.

Робочі навчальні плани для підготовки кваліфікованих робітників розроблені у відповідності до Державного стандарту професійної (професійно-технічної) освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах (наказ МОН України від 13 жовтня 2010 р. №947) та погоджені з керівництвом підприємств–замовників кадрів, Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області та затверджені Департаментом освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.

Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за 4 робочими професіями відповідно ліцензії на впровадження освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до первинної професійної підготовки, професійно-технічного навчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації, яка надана Міністерством освіти і науки України за рішенням ДАК України. Згідно ліцензії підготовка здійснюється за професіями:  «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорія «А1», «В1»); слюсар-ремонтник; водій автотранспортних засобів; водій автотранспортних засобів (категорії «В»,  «С»)»;  «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорія «А1»);  водій автотранспортних засобів; водій автотранспортних засобів (категорії «В», «С»)»; «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»);  водій автотранспортних засобів (категорія «В»); водій автотранспортних засобів (категорія  «С»)»;  «Кухар; кондитер». Назва професій відповідає Державному класифікатору професій ДК.0395, робочим навчальним планам та  навчальним програмам,  вимогам державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти.  Заклад освіти був атестований у 2014 році, за результатами атестації отримано свідоцтво про атестацію.

Основними підприємствами замовниками на підготовку кваліфікованих робітників є Гуляйпільське районне споживче товариство, ТОВ «АГРО-РІВНОПІЛЛЯ», ТОВ «Новий Заповіт», ПП «Агрофірма ім. Шевченка», ПП «ПОЛЕТЕХНІКА-СЕРВІС», ФОП «Бальсанко О.І.», ПСП «Новагро»,  СГ «Гуляйполе», ТОВ «Преображенське»  та інші підприємства Пологівського,  та Запорізького районів Запорізької області.

Виробнича діяльність в центрі здійснюється відповідно до графіка навчального процесу за професіями, курсами, групами, який розробляється та затверджується директором центру на навчальний рік. Професійно-практична підготовка здійснюється протягом всього терміну навчання. Для практичного закріплення знань, умінь та навичок, які одержані в процесі теоретичного навчання, проводиться виробниче навчання в навчальному закладі, виробниче навчання в умовах виробництва, виробнича практика на підприємствах. Професійна підготовка учнів з суміжних (інтегрованих) професій здійснюється в декілька етапів. Кількість етапів визначається кількістю рівнів кваліфікації (розрядів) та термінів навчання. Кожен етап забезпечує отримання робітничої професії відповідного кваліфікаційного розряду і завершується поетапною кваліфікаційною атестацією, вирішальним елементом якої є кваліфікаційна пробна робота та проміжна (поетапна) атестація, а при повному завершені навчання – державною кваліфікаційною атестацією За звітний період план виробничої діяльності здобувачів освіти виконано в повному обсязі.

Після евакуації навчальний заклад один із перших розпочав свою роботу в м. Запоріжжя. Для цього була проведена відповідна робота з реєстрації закладу освіти на нову адресу, відкриття рахунків, отримання дозволів на виконання освітньої діяльності, отримано доступ до ЄДЕБО.

Здійснювався контроль та створювалися умови щодо виконання єдиного робочого плану центру на 2022-2023 навчальний рік, річного плану роботи   та Програми  розвитку центру на 2019-2023 роки.

Завдання – зрозуміти кожну особистість, створити атмосферу підтримки здобувачів освіти, яка сприяла  розвитку їх можливостей, задоволенню  інтелектуальних, емоційних , соціальних потреб. Роботу  спрямовано на те, щоб:

- кожен здобувач  освіти мав умови та можливості:

 • формування і розвитку ключових компетентностей;
 • поповнення знань у сферах, які цікаві йому й розкривають перед ним нові обрії пізнання;
 • формування вмінь застосовувати отримані знання упродовж життя;
 • формування суспільних цінностей;
 • отримання необхідної індивідуальної педагогічної підтримки;
 • виявлення, розкриття та розвиток неповторного індивідуального таланту

- кожен викладач, майстер виробничого навчання мав умови та можливості:

 • саморозвитку;
 • самовдосконалення;
 • самоосвіти;
 • самовизначення; самоаналізу,
 • творчості;

- сімʼя, батьки  або особи, що їх замінюють, мали умови та можливості:

 • отримувати методичну та психологічну підтримку, навчання та інформацію, яка допомагає зрозуміти своїх дітей та сприяти їх розвитку;
 • отримувати інформації про прогрес та успішність їх дитини у закладі;
 • бути реальними учасниками освітнього процесу, ухвалення рішень, формування стратегічної та тактичної політики закладу;
 • здійснювати свій волонтерський внесок у середовище та функції центру.

Діяльність педагогічного колективу протягом 2022-2023 н.р. була спрямована на забезпечення безперебійного дистанційного навчання протягом навчального року з урахуванням воєнного стану.  Розв’язання проблем  та  завдань, визначених     у  навчальному  році дозволили  досягти  певних  результатів   у  освітньому  процесі.

Про user

user

Залишити коментар

Ваш email ніде не буде показанийОбов'язкові для заповнення поля позначені *

*

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

x

Перегляньте також

65849-8451568476

Звіт директора ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 2022 року

Звіт директора ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ Зелєнцова Андрія Володимировича на загальних зборах ...